TÜRKİYE ROL MODEL OLMAYA MECBURDUR!
TÜRKİYE ROL MODEL OLMAYA MECBURDUR!

7'den 70'e dilimizden düşmeyen kavram "Değişim" dir. Hayatın her anı canlı ve akıcı. Geri döndürülemeyecek tek şey "Zaman". İnsanı hayata bağlayan asıl şey de Değişim.

Doğumundan itibaren, bakıma, ilgiye, sevgiye muhtaç olan tek canlı da İnsan. İnsan doğanın ve toplumun bir parçasıdır. Ailenin kurucu, geliştirici ve devam ettirici unsurudur. İnsan özgür iradesi ve aklı ile bilgi, teknoloji ve kültür üreten, medeniyetler kuran tek varlıktır. İnsan doğumdan itibaren büyüyecek, gelişecek, öğrenecek, değişecek, ayırt edici özellikleri ile "Kişi" olacaktır.

Dünya hızla değişiyor, geçmiş yüzyılın kavramları yerini Yeni Kavramlara bırakıyor. Kominizim, faşizm, kapitalizm, sağcılık, solculuk gibi kavramlar toplum hayatından çıkıyor.

Bütün "İzimler" tarihte kalıyor. "Dijital" kavramı öne çıkıyor. Dijital çağ başlıyor. "Dünyayı Yönetme" çabaları sürdürülüyor. Şimdi "Yeni Şeyler Söyleme Vakti" dir.

Bir takım odaklarca önceden algı yöntemleri kullanılıyor. Obama'ya Müslüman yakıştırması yapıldı. Yıllarca Müslüman kanı döküldü ve döktürülmeye devam ediyor.

Şimdilerde, 79 yaşındaki Joe Biden'a Kürt yakıştırması yapılıyor. Irak ve Suriye’de akıtılacak kana ve olacaklara zemin hazırlanıyor. Dünya coğrafyasında haritalar yeniden çizilmek isteniyor. Tek elden yönetilmek isteniyor. Peki bunu kim yapacak? Minik yaşta diyebileceğimiz ABD mi? Yoksa daha da minik yaşta olan İsrail mi? Hayır bunlar yapamaz, huzur veremez üstelik hiçte yakışmaz.

Dünyaya yön verecek olan Devletin; geçmişe dair izi, geleceğe dair söyleyecek sözü olmalıdır. Beş bin yıllık muhteşem tarihe sahip, medeniyetler kurmuş, 23 milyon km2 toprak üzerinde dünyayı yönetme deneyimine sahip, öldürmeyi değil yaşatmayı şiar edinmiş, TÜRK MİLLETİ'ne yakışır.

83 milyonluk Türk Milleti, 500 milyonluk Türk coğrafyası, 2 milyar İslam Diyarı ile tarihe not düşmüş, iz bırakmış ve geleceğe dair söyleyecek sözü olan Türk Milleti bu vizyonu yüklenmelidir. Bunun için yeni şeyler söylenmeli ve strateji  ortaya konmalıdır.

Temel felsefesi "Öldürmek" üzerine kurulu güçler dünyayı yönetemez, huzur da veremez. 8 milyar dünya insanına saygı duyan, can bilen, dünyanın merkezinde bulunan TÜRKİYE yönetime talip olmalıdır.

Bunun için Türkiye'nin, Türk Dünyası'nın, İslam  Alemi'nin aydınları, ilim adamları, edebiyatçıları, felsefecileri, şairleri, sosyologları, tarihçileri, akademisyenleri, ekonomistleri, mimarları, mühendisleri, sağlıkçıları, STK’ları, üniversiteleri, kanaat önderleri, köylüleri, çiftçileri, öğrencileri, sanatçıları, özelliklede Siyasetçileri top yekûn ayağa kalkmalı, neler oluyor demeli, yönetime talip olmalıdır.

Yeni strateji ortaya koymalı ve "Dünyaya Söyleyecek Sözümüz Var" demelidirler.

Bunu yapacak  deneyimimiz, birikimimiz, becerimiz, aklımız, inancımız var. Yapabiliriz, başarabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey; Karar verebilmek, ayağa kalkabilmek. "Öldürmek" için değil, "Yaşatmak" için var olduğumuzu hep bir ağızdan haykırmaktır.

Daha güzel bir dünya için çaba göstermek gerek. Kendimize güvenmek, ruhumuzda hissetmek, olabilir mi değil, "Olmalı" diyebilmemiz gerek.

İnancımız tamdır. Ya bunu başaracağız; Dünya huzur, güven bulacak, özgür irademizle kendi geleceğimize kendimiz  karar vereceğiz. Ya da  dünya kan gölüne dönecek, acı, zulüm, göz yaşı, sefillik, yoksulluk, ıstırap, sevgisizlik, kölelik hüküm sürecektir. Robotların kol gezdiği yapay zeka öne çıkacak, özgür irademiz ve kararlarımız olmayacak, köle olacağız…

Şimdi yeni şeyler söyleme ve "Strateji" ortaya koyma vaktidir. Bu ülke adeta ateşler içinden çekip çıkartılarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bu durum Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün üstün zekâsıyla uyguladığı "Yeni Strateji" sayesinde başarılmıştır.

O strateji; Kurtuluş Mücadelemizde bütün milletimizi birleştirdi. Kutlu Mücadelede herkese görev ve sorumluluk verdi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bile görev aldı. Liseler mezun vermedi. Bütün bir millet tek ses, tek nefes, tek yumruk oldu.

Kocatepe’den şafak sökerken kartal misali kükredi. Düşmanı 4 bir taraftan kovdu, denize döktü. Evet başardı, başardık, çünkü inanmıştık.

Türk Milleti'ni tanımayan, tarihimizi bilmeyen, kültürümüzden habersiz, küresel çalışmaları izleyemeyen, yarınları tahmin edemeyenler yeni "Strateji" üretemezler, ülkeyi yönetemezler, dünya insanına ümit veremezler.

Geleceğe dair sözü olanlar da var çok şükür. Umutsuz değiliz, inancımız tam başaracağız. Selam ve muhabbetle.

Haber Videosu
Yorumlar