STK'LARA SAHİP ÇIKILMALI VE DESTEK OLUNMALI…
Cahit Tatar
 

Bizler gurbette yaşayan Erzincanlılar olarak, Erzincan'ı uzaklardan da olsa tüm değerleri ile yaşamak ve yaşatmak ilk görevimiz olmalıdır.

Gönüllülük esasına göre kurulan ve kurduğumuz dernek, vakıf federasyon ve platformlarla, Erzincanımızı ve ilçelerimizi hatta köylerimizi tanıtmak, kültür değerlerimizi yaşatmak, beraberliğimizi devam ettirmek, kısaca o kadim toprakların tüm değerlerini güzellikleriyle yaşamak ve değer katmak olmalıdır.

Büyüklerimizden devraldığımız bu misyonu en iyi şekilde günümüze kadar temsil etmeye çalışmak olmalıdır.

Bizler, sivil topluk kuruluşları olarak, bu günkü şartlarda ve imkanlarda bu çalışmaları yaparken bir değişim ve gelişim içerisinde olmamız gerektiğini biliyoruz.

Geçmişin izlerini devam ettirmek için mutlaka değişim olmalı ve STK'lar olarak yeniden yapılanmamız gerektiği inancındayız.

Bu değişimi yaparken günümüz şartlarını çok iyi bilip buna göre yapmalı, her STK'nın vizyonu olmalı ve yüklendiği misyonu çok iyi bilmelidir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında STK'ların isimleri cemiyet, daha sonraları medeni kanunumuzda yapılan değişikliklerle; Dernek, federasyon ve konfederasyon olarak ihtiyaca binaen izin verilmiştir.

İşte bu statü değişiklikleri olurken, bizler hala bir değişim yapamadık.

Geçmişte sadece köy derneklerimiz, sonrasında da il ve ilçe çatı derneklerimiz, vakıflarımız ve federasyonlarımız kurulmuştur.Bu kurumlar amacı doğrultusunda hizmet etmişlerdir.

Bizler STK yöneticisi olarak, zor şartlarda görev yapıyor olsak da yüklendiğimiz bu görevleri severek ve isteyerek gönüllülük esası doğrultusunda karşılık beklemeden yapıyoruz.

Başarıyı yakalamak için, İlimiz ve ilçelerimizin mülki amirleri, yerel yöneticileri, mahalli idarecileri ve yerel unsurları ile  bir bütünlük arz etmeli ve sosyal projelerimizi birlikte gerçekleştirmemiz gerektiği inancındayız.

Bu güne kadar ihmal ettiğimiz gençlerimizi, üye yapmaktan bile çekindiğimiz bayanlarımızı da  bu oluşumların içine katmalı ve onların fikirlerine önem vermemiz gerektiği inancında olmalıyız.

Değişik şehirlerde, hatta  metropollerde kurulan bu STK'larımıza sahip çıkılmalı destek olunmalıdır

Hemşehrilerimiz arasında ki bağlarımız daha güçlü bir şekilde devam ettirilmelidir. STK'larımız güçlerini bu noktada birleştirmeli, uzaklaşmış olanlar, unutulmuşlar mutlaka kazanılmalı ve hatırlanmalıdır.

Makamlar mevkiler gelir geçer, hatta değişir ancak değişmeyen tek gerçek hemşehrilik duygusu ve bağlarıdır.

     "Dalıver derinlere derinler şekillensin.
      Bugünkü eserinle yarınlar şekillensin.
      Dedene şekil vermek senin elinde değil.
      Öyle gayret göster ki torunlar şekillensin...
"
ErzinCANIMSIN.....
Saygı ve sevgilerimle…

Yorumlar